Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Konsulatcje dn. 27.03.2018

Uprzejmie informuję, że konsultacje przewidziane na dn. 27.03.2018 r. zostają odwołane z powodu uczestnictwa w szkoleniu z programu Sketchup PRO, które odbędzie się na naszej uczelni od godz. 10.00-15.00. Na szkolenie zapraszamy wszystkich chętnych studentów, po wcześniejszym zalogowaniu się na stronie: www.sketchup.com.pl/edu-ZUT
Zmiana terminu konsultacji!

Z powodu dodatkowych zajęć ze studentami z programu Erasmus, zmieniono dzień i godziny konsultacji.
Począwszy od dnia 26.03.2018 konsultacje będą odbywać się we wtorki w godzinach 11.15-13.15 w pok. 306.
W tygodniu od 19.03.2018 wyjątkowo odbędą się w środę (dn. 21.03.2018) w godzinach: 09.45-11.45.

Konsultacje w semestrze letnim

Uprzejmie informuję, że konsultacje w semestrze letnim odbywać się będą w czwartki od godz. 12.30-14.30 w pokoju 306.
Wyjątkowo w tygodniu od 05.03.2018 odbędą się w czwartek od godz. 13.00-14.00.

Konstultcje w sesji zimowej

Uprzejmie informuje, że konsultacje w sesji zimowej odbędą się:
 • dn. 12.02.2018 (poniedziałek) w godz. 10.00-11.00
 • dn. 14.02.2018 (środa) w godz. 10.00-11.00


OBOWIĄZKOWE SPOTKANIE

Uprzejmie informuję o terminach obowiązkowego spotkanie w sprawie praktyk studenckich:
 • dla studentów 7 sem. S1 data: 15.01.2018 (poniedziałek) godz. 11.15 sala 124
 • dla studentów 1 sem. S2 data: 15.01.2018 (poniedziałek) godz. 10.15 sala 124
 • dla studentów 1 sem. N1 data: 27.01.2018 (sobota) godz. 11.25 sala 325


Odwołanie konsultacji 06.12.2017 r.

Uprzejmie informuje, że z powodu choroby, konsultacje dn. 06.12.2017 w godz. 14-15 zostają odwołane. 

Odwołanie konsultacji.

Szanowni Państwo, z powodu choroby, konsultacje w dn. 04.12.2017 r. W godz. 14.15-15.15 zostają odwołane. 

Dodatkowy termin konsultacji w sesji jesiennej

Uprzejmie informuję, że dodatkowy termin konsultacji w sesji jesiennej przewidziano na czwartek dn. 14.09.2017 godz. 9.30-10.00 pok. 306.Konsultacje w sesji letniej, w okresie wakacji i sesji jesiennej

Uprzejmie informuję, że konsultacje w sesji letniej i w okresie wakacji odbędą się w następujących terminach:
 • 22.06.2017 (czwartek) godz. 11.00-12.00
 • 28.06.2017 (środa)  godz. 10.15-11.15
 • 06.07.2017 (czwartek) godz. 12.00-13.00  (z powodu szkolenia zmieniono godzine konsultacji)
 • 25.07.2017 (wtorek) godz. 10.00-11.00 (UWAGA: zmieniono godzinę i dzień konsultacji)


 W sesji jesiennej konsultacje i drugi termin zaliczenia praktyk:
 • dla studentów S1 - praktyka zawodowa, z konserwacji zabytków i urbanistyczna odbędzie się dn. 04.09.2017 r. (poniedziałek) godz. 9.00.
 • dla studentów S2 - praktyka zawodowa odbędzie się dn. 05.09.2017 r. (wtorek) godz. 9.00.
 •  dla studentów N2 - praktyka zawodowa odbędzie się dn. 09.09.2017 r. (sobota) godz. 12.30.


Dn. 16.06.2017 r. na drzwiach pokoju 306 zostanie wywieszona lista dla studentów S1,S2 i N2, na którą należy się wpisywać.
Lista będzie obowiązywać w dniu zaliczenia praktyk w sesji jesiennej. Na listę należy się wpisać przed wyznaczonym terminem zaliczenia.Zaliczenie praktyk dla studentów N2, S1, S2

Uprzejmie informuję, że pierwszy termin zaliczenia praktyk odbędzie się w pokoju 306 w terminach:
 • dn. 20.05.2017 r. (sobota) w godz. 13.45-14.35 - studenci N2.
 • dn. 10.06.2017 r. (sobota) w godz. 13.45-14.35 - studenci N2.
 • dn. 13.06.2017 r. (wtorek) od godz. 9.00 - studenci S1
 • dn. 14.06.2017 r. (środa) od godz. 9.00 - studenci S1
 • dn. 21.06.2017 r. (środa) od godz. 9.00 - studenci S2


Dn. 19.05.2017 r. na drzwiach pokoju 306 zostanie wywieszona lista dla studentów S1 i S2, na którą należy się wpisywać.
Lista będzie obowiązywać w dniu zaliczenia praktyk. Na listę należy się wpisać przed wyznaczonym terminem zaliczenia.Konsultacje dn.12.05.2017 r.

Uprzejmie informuję, że dn. 12.05.2017 konsultacje odbędą się w godz. 12.30-13.15. Skrócenie konsultacje spowodowane jest szkoleniem na Wydziale Budownictwa i Architektury.

Konsultacje dn.21.04.2017 r.

Uprzejmie informuje, że wyjątkowo dn. 21.04.2017 r. konsultacje odbędą się krócej w godz. 12.45-13.15 w pok. 306.

Konsultacje w semestrze letnim

Konsultacje w semestrze letnim odbywają się w piątki od godz. 12.45-14.45 w pokoju 306.

Konsultacje

Konsultacje odbędą się 1.03.2017 (środa) w godz. 10.00-12.00.
Stały termin konsultacji w semestrze letnim zostanie jeszcze uaktualniony.Terminy konsultacji w sesji zimowej

Uprzejmie informuję, że konsultacje w sesji zimowej odbędą się:

 • 01.02.2017 (środa) w godz. 13.00-14.00
 • 08.02.2017 (środa) w godz. 12.15-13.15

Kolejne konsultacje rozpoczną się wraz z semestrem letnim. Dzień i godzina zostanie jeszcze zaktualizowana.Obowiązkowe spotkanie organizacyjne

Uprzejmie informuję, że obowiązkowe spotkanie organizacyjne dla studentów:
 • 7 semestru S1 - odbędzie się 19 grudnia (poniedziałek) o godz. 11.15 w sali 124

 • 1 semestru S2 - odbędzie się 19 grudnia (poniedziałek) o godz. 10.15 w sali 124

 • 1 semestru N2 - odbędzie się 10 grudnia (sobota) o godz. 11.25 w sali 325


Odwołanie konsultacji 02.11.2016 (środa)

Zgodnie z uchwałą nr 1 Senatu ZUT z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2016/2017 studiów wyższych i studiów doktoranckich - dzień 2 listopada 2016 r. (środa) jest wolny od zajęć dydaktycznych.

Uwaga zmiana terminu konsultacji

Konsultacje odbywają się w środy od godz. 12.00 do godz. 14.00  w pok. 306.

Odwołanie konsultacji

Dn. 20.10.2016 (czwartek) konsultacje są odwołane, z powodu jubileuszu 70-lecia Wydziału Budownictwa i Architektury.

Termin konsultacji

Terminy konsultacji w sesji zimowej podane zostały w zakładce "konsultacje".

Ostatni dodatkowy termin w sesji jesiennej

Ostatni termin zaliczenia praktyk w sesji jesiennej wyznaczono na dn. 09.09.2016 (piątek) godz. 10.00 pok. 306.Oceny ndst (2,0) w E-Dziekanacie

Uprzejmie informuję, że system E-Dziakanat wymusza wpisanie oceny ndst. (2,0) osobom, które nie zaliczyły praktyk w czerwcu.

Ocena ndst. wystawiona w pierwszym terminie, nie ma wpływu na ocenę końcową ani na średnią ocen! 


Jedynie po wpisaniu oceny ndst. w pierwszym terminie, istnieje możliwość wpisania innej pozytywnej oceny w drugim terminie (we wrześniu).

Terminy zaliczenia praktyk dla studentów 8 sem. S1 i 2 sem. S2, N2 oraz konsultacji

Pierwszy termin zaliczenia praktyk: zawodowych, z konserwacji zabytków oraz urbanistycznych odbędzie się:


 • 08.06.2016 (środa) godz. 9.00 pok. 306

 • 09.06.2016 (czwartek) godz. 9.00 pok. 306
 • 11.06.2016 (sobota) godz. 14.00 pok. 306 - termin dla studentów N2


Drugi termin:


 • 27.06.2016 (poniedziałek) godz. 9.00 pok. 306


Dodatkowy termin: • 19.07.2016 (wtorek) godz. 9.00-10.00 pok. 306


Ostatni termin (sesja jesienna):


 • 01.09.2016 (czwartek) godz. 9.00 pok. 306
 • 03.09.2016 (sobota) godz. 14.00 pok. 306


Terminy obowiązują studentów z semestru 8 - S1 oraz z semestru 2 - S2, N2.

Na drzwiach pok. 306 wywieszono listę z terminami zaliczeń, na którą należy się wpisać.
Zaliczenie praktyk odbędzie się według kolejności na liście. Studenci na zaliczenie będą wchodzić parami.

Uprzejmie przypominam, że na zaliczenie praktyk należy przynieść:
1) potwierdzenie odbycia praktyk wraz z proponowaną oceną
2) wynik praktyk (projekt) w formie skoroszytu w formacie A4 wraz ze stroną tytułową. Strona tytułowa znajduje się w zakładce "do pobrania". Rysunki winny mieć tabelkę identyfikacyjną ZUT (znajduje się w zakładce "do pobrania").

Studenci, którzy planują podpisać umowy mogą to zrobić w terminach:


 • 09.06.2016 (czwartek) godz. 9.00 pok. 306
 • 16.06.2016 (czwartek) godz. 10.00-12.00 pok. 306

 • 27.06.2016 (poniedziałek) godz. 9.00-11.00 pok. 306
 • 19.07.2016 (wtorek) godz. 9.00-10.00 pok. 306
 • 01.09.2016 (czwartek) godz. 9.00-11.00 pok. 306
 • 03.09.2016 (sobota) godz. 14.00 pok. 306

W innych terminach jestem niedostępna.

Zmiana terminu konsultacji

Uprzejmie informuję, że konsultacje przewidziane na czwartek 19.05.2016 zostały przeniesione na środę dn.18.05.2016 od godz. 10.00-12.00.
Przeniesienie konsultacji spowodowane jest zmianą harmonogramu organizacji roku akademickiego 2015/2016, w którym widnieje informacja, iż: "w dniu 18.05.2016 r. (środa) będą realizowane zajęcia zaplanowane na czwartek".

Odwołanie konsultacji

Uprzejmie informuję, że konsultacje przewidziane na dn. 05.06.2016 (czwartek) będą odwołane.

Konsultacje

Podczas trwania sesji zimowej konsultacje odbędą się:

 • 01.02.2016 (poniedziałek) od godz. 10.00-11.00
 • 02.02.2016 (wtorek) od godz. 10.30-11.30

Kolejny termin konsultacji przypada już na semestr letni dn. 25.02.2016 (czwartek) od godz. 10.00-12.00.

Obowiązkowe spotkanie organizacyjne

Uprzejmie informuję, że obowiązkowe spotkanie organizacyjne odbędzie się:
 • dla studentów z 7 semestru S1 - dn. 11.01.2016 o godz. 11.15 w sali 124
 • dla studentów z 1 semestru S2 - dn. 11.01.2016 o godz. 10.15 w sali 124
 • dla studentów z 1 semestru N1 - dn. 09.01.2016 o godz. 10.10 w sali 124


Odwołanie konsultacji

Uprzejmie informuję, że z powodu szkolenia BHP dla pracowników, konsultacje przewidziane na dn. 16.11.2015 nie odbędą się.Konsultacje 26.10.2015

Szanowni Państwo,
ze względu na mój udział w obronach magisterskich w dn. 26.10.2015 (poniedziałek) zapraszam na konsultacje od godz. 9.00-10.00. 

Odwołanie konsultacji

Dnia 19.10.2015 r. (poniedziałek) konsultacje nie odbędą się.


Na konsultacje zapraszam dn. 26.10.2015 r. od godz. 10.00-12.00 pok. 306.

Konsultacje

Zapraszam na konsultacje w poniedziałki od godz. 10.00-12.00 pok. 306.
Jednocześnie przypominam, że zaliczenie praktyk odbywa się w wyznaczonym wcześniej terminie. 

Terminy konsultacji i zaliczeń

Uprzejmie informuję, iż w celu podpisania umów ze studentami:
 • z semestru 8 - S1
 • z semestru 2 - S2
 • z semestru 2 - N2

będę dostępna w godz. 10.00-12.00 w pok. 306 w terminach:
 • 22.06.2015 (poniedziałek). W tym terminie przypada również zaliczenie praktyk dla studentów z 8 semestru S1
 • 29.06.2015 (poniedziałek)
 • 06.07.2015 (poniedziałek)
 • 03.08.2015 (poniedziałek). Od godz. 10.00-11.00. Termin wyznaczono z myślą o studentach S2 i N2.
 • 02.09.2015 (środa). W tym terminie przypada również zaliczenie praktyk dla studentów z 8 semestru S1, 2 semestru S2 i N2. 

Na drzwiach pokoju 306 została wywieszona lista, na którą studenci S1,S2 i N2 winni się wpisać w kolejności w celu zaliczenia praktyk dn. 02.09.2015. 

DODATKOWY TERMIN ZALICZEŃ dla studentów: S1,S2,N2.


 • 07.09.2015 (poniedziałek) od godz. 10.00-12.00.

W pozostałych terminach jestem niedostępna.

Uprzejmie informuje, że umowy wypełnione odręcznie nie będą przyjmowane. Dokumenty należy wypełnić na komputerze, a następnie wydrukować.Zaliczenie dla studentów z 8 semestru S1

Dodatkowy termin zaliczenia praktyk przypada na dn. 22.06.2015 (poniedziałek) od godz. 10.00-12.00 w pok. 306.

Konsultacje i zaliczenie praktyk zawodowych dla studentów N2

Uprzejmie informuję, że konsultacje i zaliczenie praktyk zawodowych dla studentów N2 z semestru 2 (studia niestacjonarne drugiego stopnia) odbędą się dn. 13.06.2015 r. (sobota) o godz. 14.15 w pokoju 306.

Termin zaliczenia praktyk

Termin zaliczenia praktyk dla studentów z 8 semestru S1 podano w zakładce "ogłoszenia".

Konsultacje dla studnetów N2 z semestru 2

Uprzejmie informuję, że konsultacje dla studentów N2 z semestru 2 (studia niestacjonarne drugiego stopnia) odbędą się dn. 30.05.2015 r. (sobota) o godz. 14.15 w pokoju 306.
Uprzejmie informuję, że dnia 27.04.2015 r. konsultację wyjątkowo się nie odbędą.


Na następne konsultacje zapraszam dn. 11.05.2015 r. w godz. 10.00-12.00 pok. 306.
W poniedziałek dn. 04.05.2015 r. przypada odrobienie zajęć z piątku, dlatego w tym terminie konsultacje się nie odbędą.

PRAKTYKI ZAWODOWE!


 OBOWIĄZKOWE SPOTKANIE ORGANIZACYJNE DLA STUDENTÓW

Z 8 SEMESTRU ODBĘDZIE SIĘ


6 LUTEGO (PIĄTEK) O GODZ. 12.00 W SALI 124