Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Korespondencję dot. praktyk proszę kierować na adres: mostrowski@zut.edu.plWzór numerów umów: XXXXX A / 2023

  • XXXXX - numer albumu
  • A - rodzaj praktyki
  • Z - zawodowa, K - konserwacja, U – urbanistyka, W – warsztatowo inwentaryzacyjno-architektoniczna.

Przykład 30001 U / 2023
Praktyka urbanistyczna studenta o nr. albumu 30001